Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

STARFIGHTERS [Tomb of Freedon Nadd - EU] Norwegian guild

ExoiaExoia Member Posts: 1

STARFIGHTERS

Tomb of Freedon Nadd

Norwegian guild / Helnorsk guild

For norwegian version, scroll down / For norsk versjon, scroll ned

Starfighters!
Starfighters has now moved from the server Bloodwrorthy to the server Tomb of Freedon Nadd, which is a bigger and a more active server.
What is Starfighters like?
We are a norwegian guild, that's always on the lookout for new and great norwegians whom we can share this great game and everything it has to offer!
We're a casual guild, but we wish to have a arena for all kind of gamers!
That is why we have a PvE team and a PvP team. Our team is aiming not to reach the top first, but we're heading for a more stable progression with both PvE og PvP, aswell as the Social aspect!
We as a pure-norwegian guild is also aimaing for keeping up the good mood, as for that the kind of players that doesn't have time or interest in progression of PvE or PvP may join the guild.
Our PvP team have their days on Mondays and Thursdays, and they are always looking for new players that's willing to participate in the PvP group.
Our PvE team have their days on Tuesdays and Wednesdays, and they are always looking for new players taht's willing to participate in the PvE group.
How's our team doing?
We have recently fired up the guild once again, and both our teams are up and running, but they are still in the phase of gearing up for some of the bigger and more challenging challenges the game has to offer. As for now we're going Storymode with a gull guildgroup, but we are trying to collect the better geared players for HM's.

What do we expect from you?
Must speak and understand Norwegian.
You must be at least 18 years old.
Registered on the forums and use it.
Be online least once every 12th day. (If not notified an officer for a longer abscence)
In organized endgame, mumble is required and aswell as following the raidleader's instructions.
Common behaviour.

What can YOU expect from us?
A pure-norwegian society.
Active players.
Help with all kinds of stuff (classes, bosses, quests etc.) from more experienced players.
A comforting place with an active Mumble server and your days in SW:ToR is so much better.

We can offer the following:
Mumble for VoIP.
An own Forum.
Active and Social members.

If this seems like a place you wish to spend your days in Star Wars: The Old Republic, go ahead and apply here
If you have any questions you can contact an officer ingame, or send us a PM on the forum.
Jugost
Exoia
Libezz
Melrakki
Your regards
Starfigthers

 

Starfighters er nå flyttet fra serveren Bloodworthy til serveren Tomb of Freedon Nadd, som er en større og mer aktiv server.
Vi er en helnorsk guild og det vi vil oppnå er å lage et norskt samfunn i SWTOR hvor vi kan snakke norsk og kose oss masse!

Hvordan er Starfighters:
Vi er en helnorsk guild, som alltid er på utkikk etter nye og flotte nordmenn vi kan dele det flotte spillet og alt det har å by på med!
Vi er et casualt guild, men vi ønsker å ha en arena for alle type spillere!
Vi har derfor et PvE team og et PvP team. Våre team satser ikke på å nå toppen først, men vi går for å ha en stabil progresjon i både PvE og PvP, samtidig som vi går inn for det sosiale!
Vi som et helnorsk guild satser også på å ha god stemning, og med dette følger alltid sosiale spillere som kanskje ikke har tid eller interesse av progresjon i PvE eller Pvp.

Vårt PvP team holder på dagene Mandag og Torsdag og er alltid ute etter nye spillere som kan bidra med noe til PvP gruppen!

Vårt PvE team holder på dagene Tirsdag og Onsdag, og er alltid ute etter nye spillere som kan bidra med noe til PvE gruppen!

Hvordan går det med teamene våre?
Vi har nylig startet opp guilden igjen, og har begge teams oppe på bena, men er enda i fasen med å geare opp for noen av de større og vanskeligere utfordringene spillet har å by på.
Foreløpig går vi storymode med full guildgruppe, men vi prøver å samle de som er bedre gearet for HMs.


Hva forventes av deg:
-Må kunne snakke og forstå norsk.
-Minst 18 år gammel.
-Registere deg på forumet og bruke det.
-Være pålogget minst èn gang hver 12 dag. (hvis ikke andre avtaler er gitt med offiserer)
-I organisert endgame er Mumble et krav og samtidig følge raidlederens instrukser.
-Vanlig folkeskikk.


Hva kan DU forvente av oss?
-Et helnorskt samfunn.
-Aktive spillere.
-Hjelp med diverse ting (klasser, bosser, quests osv) av mer erfarne spillere.
-En trivelig plass hvor vi er aktive på mumble og dine dager i SW:ToR blir så mye bedre.

Vi har følgende å tilby:
-Mumble til VoIP
-Eget forum
-Aktive og sosiale medlemmer

Hvis dette virker som en plass du vil tilbringe dine dager i Star Wars: The Old Republic, kan du søke her

Har du noen spørsmål kan du kontakte en offiser ingame, eller sende oss en PM på forum.
Jugost
Exoia
Libezz
Melrakki


Mvh
Starfighters
----------------------

Sign In or Register to comment.